Holistische 

organisaties

Van organisaties wordt bij uitstek veel gevraagd in deze tijd. Organisaties zijn niet meer uitsluitend een plek waar je komt om te werken en geld te verdienen. Organisaties zijn niet meer alleen lineair, hiërarchisch en bezig met economische waarde en groei. Er wordt daarnaast gevraagd dat ze plek bieden aan menselijke ontplooiing en dat ze rekenschap houden met maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid. Organisaties zijn belangrijke schakels in ons systeem en vervangen op een bepaalde manier instituties als overheid en de kerk om mensen samen te brengen in een gemeenschappelijk doel. Maar hoe beweeg je als organisatie mee in de veranderende vraag wat een organisatie moet zijn en bieden?

 

Om een systeem te laten bewegen, is de holistische benadering noodzaak. Je wilt integraal afstemmen om doel, mensen, structuur en cultuur op één lijn te krijgen. Elke organisatie is anders en heeft dus een eigen unieke benadering nodig. Een systeem heeft een eigen beweging en die beweging in kaart brengen om daar vervolgens bewust keuzes in te maken, is een belangrijke factor. Elementen die belangrijk zijn in dit proces, zijn dialoog, bottom-up beweging, bekrachtiging van werknemers in hun potentieel, eigenaarschap, verantwoordelijk-heid, communicatie en transparantie.