Holistische Visie

Ik zie VANDAAG DE DAG een wereld waarin we worstelen met relaties. De relatie met onszelf, anderen, onze leefomgeving, de natuur en spirituele connectie worden gekenmerkt door het ZOEKEN NAAR HOUVAST. Waar een religie of economische ontwikkeling lang invulling heeft gegeven aan die richting, is het nu aan individuen zelf om ons pad vorm te geven. Dat geeft heel veel mogelijkheden, maar kan ook angst, vertwijfeling, stress, niet-weten en vermoeidheid met zich mee brengen.

 

Daarnaast zie ik dat we in onze maatschappij altijd sterk gericht zijn op mentale ontwikkeling (in studie, banen, cursussen etc.). Je weet wel, ik denk dus ik ben.. Maar je bent er al, ook zonder te denken. Dit maakt dat we als mensen uit balans raken en in mindere mate aandacht hebben voor  of connectie voelen met het lichaam, emoties, spiritualiteit en energie. Een HOLISTISCHE visie op ontwikkeling en in therapie ondersteunt mensen om weer hun volledige potentieel te ontdekken en zijn te omarmen. HOLISME besteed aandacht aan het hele systeem op FYSIEK, EMOTIONEEL, MENTAAL en ENERGETISCH niveau.

Als laatste neem ik vaak waar dat we in de menselijke zoektocht vaak gericht zijn op de buitenwereld om antwoorden te vinden. Maar ik geloof dat we daarnaast iets anders nodig hebben om ons stevig te voelen in een wereld die continu in beweging is: DE BLIK NAAR BINNEN richtenWant het enige waar je in deze veranderlijke wereld werkelijk invloed op hebt, is je eigen houding. Wanneer je de blik naar binnen richt en je bewustzijn ontwikkelt ontstaat er ruimte voor jezelf om vollediger en krachtiger in het leven te staan.

Ik geloof heilig dat dit holistische innerlijk werk ondersteunend gaat zijn aan de maatschappelijk vraagstukken en ontwikkelingen waar we in de huidige maatschappij tegen aanlopen. Door het proces van naar binnen gaan en een goede relatie met jezelf te creëren, ontstaan er meer authentieke, compassie-volle relaties met onze omgeving waar we verantwoordelijkheid voor willen nemen.