Training

Voor organisaties ben ik beschikbaar als trainer, facilitator en adviseur. Ik begeleid verander trajecten en geef korte trainingstrajecten. Ik stem dit altijd af op de unieke organisatievraagstukken.  

Ik geloof dat een organisatie zo sterk is als haar bemanning. Organisaties die zijn afgestemd op hun doel en essentie, een organisatiecultuur die de essentie ademt en werknemers die floreren, effectief samenwerken en waar potentieel niet onbenut wordt gelaten, dat zijn sterke organisaties . Bekrachtiging van werknemers is belangrijk en vooruitkijken naar de maatschappelijke veranderingen vaak noodzaak. Je hier als organisatie op aanpassen kost aandacht en verandering kost verandering tijd. Voor deze verandertrajecten wordt   in onderlinge afstemming genoeg ruimte genomen. 

Ik werk veel met modellen, methoden en visies die organisaties op een holistische manier benaderen, zoals o.a. Theory U, Deep Democracy, Reinventing Organizations, Spiral Dynamics, Holacracy en Strength Finder.

Hieronder vind je een aantal trainingsonderwerpen waar ik verscheidene organisaties in mee heb genomen en uw organisatie ook bij kan ondersteunen.

Vitaliteit

Werken aan vitaliteit en eigen werkgeluk aan de hand van inzicht in persoonlijke energiehuishouding

1-3 dagen

Flexibele werkhouding

Iedereen is een leider op zijn gebied. Het bekrachtigen van werknemers in eigenaarschap en zelfsturing

 

3-10 dagen 

Transparante communicatie

Wil je een organisatie die integraal is afgestemd op een holistische visie?Dan is onderlinge open effectieve communicatie essentieel

1-5 dagen

Holistisch Leiderschap

Leiderschap vanuit hoofd, hart en handen. Meebewegen met de  organisatie en sturen waar nodig. Inzicht in holistisch leiderschap

1-8 dagen